Gebruik WOZ-waarde Belastingdienst

De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening van het eigenwoningforfait en de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting en voor andere belastingen. Te denken valt aan de erf- en schenkbelasting bij woningen en aan de vennootschapsbelasting bij bedrijfspanden.