Taxatieverslag

Eén van de doelstellingen van de Wet WOZ is duidelijkheid. Daarom moet een gemeente een belanghebbende ook inzicht kunnen geven in de op­bouw van de taxatie. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan de gemeente vragen om een taxatieverslag.

Het taxatieverslag bevat, naast de aanduiding van het pand en de kadastra­le gegevens, enkele kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebe­pa­ling. In ieder geval vermeldt het taxatie­verslag de aard van het object. Hiermee bedoelen we, is het vrijstaand, een rijtjeshuis. Verder is het bouwjaar en de grootte van het object op het taxatieverslag te vinden. Daarnaast wordt eventueel melding gemaakt van bij­zondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebe­paling.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen ge­schiedt dit door de vermelding van de ver­koopprijzen (of eventueel de vastgestelde waarden) van enkele vergelijkbare wonin­gen. Bij niet-woningen geschiedt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of her­bouwwaarde en correctiefactoren). Het taxatieverslag wordt niet aan derden verstrekt.

Taxeren is het, op deskundige wijze, combineren en verwerken van informatie over objecten en marktinformatie. Daarom verplicht de Wet WOZ gemeenten om beide soorten gegevens permanent bij te houden. Mutaties van objectkenmerken moeten in de administratie continu worden verwerkt. Ook alle transacties (verkopen, huurovereenkomsten bij niet-woningen) moeten permanent worden gevolgd en geregistreerd. Het taxatieverslag toont ook gegevens over objecten en de markt.

Met ingang van 1 januari 2012 geldt er een aangepast model voor het taxatieverslag woningen. Het gebruik van dit taxatieverslag is verplicht voor alle gemeenten.

Dit model is onderdeel van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ.

Model taxatieverslag woningen 2012
Taxatieverslag niet-woningen volgens model
DigiD en WOZ