Werkwijze

  • Wij stellen gratis voor u een professioneel bezwaarschrift op, voorzien van echt steekhoudende argumenten en juridisch goed onderbouwd.
  • Wij beoordelen gratis uw WOZ-waarde, en analyseert kritisch het taxatieverslag van de gemeente. Mocht het zo zijn dat we van mening zijn  dat de WOZ-waarde correct is, dan hoort u dit ook van ons. Dan heeft bezwaar maken geen zin.
  • Dit alles kost u helemaal niets! Als het bezwaarschrift (geheel of gedeeltelijk) wordt toegewezen, betaalt de gemeente een (wettelijk bepaalde) onkostenvergoeding aan ons uit. Mocht het bezwaar uiteindelijk toch worden afgewezen, dan nemen wij dit verlies voor onze rekening. U zult nooit worden geconfronteerd met enige kosten gedurende de gehele procedure!
  • Gemeenten die van ons een bezwaarschrift krijgen, behandelen deze bijna altijd met voorrang en extra aandacht. Dat moet ook wel, want wij zitten er bovenop! Duurt het te lang, dan nemen wij contact op met betreffende ambtenaren. Als het bezwaarschrift in eerste instantie wordt afgewezen, dan gaan wij er naar toe voor een hoorzitting om onze argumenten kracht bij te zetten.
  • Mocht het nodig zijn, dan gaan wij in overleg met u hierna in beroep bij de rechtbank, of in hoger beroep bij het gerechtshof (het Hof), en ook hier zijn voor u geen kosten verbonden!