Het 4-stappenplan

Stap 1: aanmelden

U vult uw gegevens in op het aanmeldformulier op deze site of via ‘deze’ button. Als u de formulieren liever gratis via de post wilt, neem dan contact met ons op.

Let op! Binnen 6 weken na het ontvangen van de beschikking moet bezwaar gemaakt worden! Stel dat deze termijn bijna verloopt, neem dan direct contact met ons op. Dan dienen wij direct een zogenaamd proforma bezwaar in, en mogen wij binnen enkele weken alsnog een uitgebreid bezwaarschrift en taxatierapport opsturen.

Stap 2: retourneren

Na de aanmelding ontvangt u van ons een machtigingsformulier dat door u ondertekend moet worden. Deze, en een kopie van de beschikking/aanslag, kunt u kosteloos opsturen naar ons gratis antwoordnummer. Hierna vragen wij namens u het taxatieverslag op van de gemeente en gaan we het bezwaarschrift opstellen.

Stap 3: indienen bezwaarschrift

Wij stellen het bezwaarschrift op, en de taxateur het taxatierapport in veel gevallen. Dit sturen wij op binnen de bezwaartermijn, en nemen contact op met uw gemeente als dat nodig is.

Wij houden u op de hoogte zodra dit nodig blijkt.

Stap 4: Goed nieuws, of…

In de meeste gevallen zult u positief bericht krijgen van ons of van uw gemeente dat het bezwaarschrift is toegewezen en uw WOZ-waarde wordt verlaagd. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan overleggen wij met u wat te doen (bijvoorbeeld een extra hoorzitting of de gang naar de rechter om uw gelijk te halen).

4stappenplan