WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze wordt gebruikt voor de belastingheffing. Als in het voorafgaande jaar een wijziging van het WOZ-object plaatsvindt (bouw, verbouw, wijziging objectafbakening, sloop etc.), wordt de waardeverandering die hiermee samenhangt meegenomen in de WOZ-waarde (artikel 18 Wet WOZ).